Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 ANNEX to the proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2021-2027
Дата на документа: 02/05/2018
№ на документ: COM(2018) 322
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове