Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the system of Own Resources of the European Union COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Financing the EU budget: report on the operation of the own resources system Accompanying the document Proposal of a Council Decision on the system of Own Resources of the European Union ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the system of Own Resources of the European Union
Дата на документа: 02/05/2018
№ на документ: COM(2018) 325
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове