Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Обновена Европейска програма за научни изследвания и иновации — шансът на Европа да определи своето бъдеще Приносът на Европейската комисия към неформалната среща на лидерите на ЕС, посветена на иновациите, в София на 16 май 2018 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed European Agenda for Research and Innovation - Europe's chance to shape its future The European Commission's contribution to the Informal EU Leaders' meeting on innovation in Sofia on 16 May 2018
Дата на документа: 15/05/2018
№ на документ: COM(2018) 306
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове