Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Доклад на Комисията относно междинната оценка на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) {SWD(2018)192}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Report from the Commission on the mid-term evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) {SWD(2018)192}
Дата на документа: 16/05/2018
№ на документ: COM(2018) 297
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове