Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Смесения комитет, създаден съгласно Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), във връзка с проект за Решение № х/хххх на посочения комитет ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Смесения комитет, създаден съгласно Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), във връзка с проект за Решение № х/хххх на посочения комитет
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement), as regards draft Decision No x/xxxx of that Committee ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established under the Agreeement on the international occasional carriage of passenger by coach and bus (Interbus Agreement), as regards draft Decision No x/xxxx of that Committee
Дата на документа: 16/05/2018
№ на документ: COM(2018) 291
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове