Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, на протокол за изменение на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (спогодбата Интербус), с което се предоставя възможността за присъединяване на Кралство Мароко ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, на протокол за изменение на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (спогодбата Интербус), с което се предоставя възможността за присъединяване на Кралство Мароко
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) in order to extend the possibility of accession to the Kingdom of Morocco
Дата на документа: 16/05/2018
№ на документ: COM(2018) 290
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове