Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on certain aspects of air services ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on certain aspects of air services
Дата на документа: 17/05/2018
№ на документ: COM(2018) 295
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове