Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за безопасност на гражданското въздухоплаване ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване на споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за безопасност на гражданското въздухоплаване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of an Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on civil aviation safety ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signature of an Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on civil aviation safety
Дата на документа: 18/05/2018
№ на документ: COM(2018) 309
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове