Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on High Quality Early Childhood Education and Care Systems COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on High Quality Early Childhood Education and Care Systems ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on High Quality Early Childhood Education and Care Systems
Дата на документа: 22/05/2018
№ на документ: COM(2018) 271
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове