Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно целите за безопасност и функционалните изисквания за малките пътнически кораби с дължина под 24 метра ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Препоръка на Съвета относно целите за безопасност и функционалните изисквания за малките пътнически кораби с дължина под 24 метра Ръководство за малките пътнически кораби
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on safety goals and functional requirements for passenger ships below 24 meters in length COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on safety goals and functional requirements for passenger ships below 24 m in length ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on safety goals and functional requirements for passenger ships below 24 meters in length
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 314
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове