Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред Комисията и Съвета напредък по събирането на допълнителната такса, дължима от млекопроизводителите за периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (conformement a l'article 3 de la decision 2003/530/CE du Conseil)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL assessing the progress reported by Italy to the Commission and the Council on the recovery of the amount due from milk producers by virtue of the additional levy for the period 1995/1996 to 2001/2002 (conformement a l'article 3 de la decision 2003/530/CE du Conseil)
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 313
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове