Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2009/414/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит във Франция
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2009/414/EC on the existence of an excessive deficit in France
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 433
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове