Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисията за засилено наблюдение в Румъния от 10-11 април 2018 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Commission report to the Council pursuant to Article -11(2) of Regulation (EC) No 1466/97 on the enhanced surveillance mission in Romania, of 10-11 April 2018
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 319
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове