Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on sovereign bond-backed securities COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on sovereign bond-backed securities COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT An enabling regulatory framework for the development of sovereign bond-backed securities (SBBS) Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on sovereign bond-backed securities
Дата на документа: 24/05/2018
№ на документ: COM(2018) 339
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове