Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on computerising the movement and surveillance of excise goods  (recast) ANNEX to the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast)
Дата на документа: 25/05/2018
№ на документ: COM(2018) 341
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове