Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст) РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Съвета за определяне на общия режим за облагане с акциз (преработен текст) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Директива на Съвета за определяне на общия режим за облагане с акциз (обработен текст)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down  the general arrangements for excise duty (recast) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast) ANNEXES to the Proposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast)
Дата на документа: 25/05/2018
№ на документ: COM(2018) 346
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове