Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на разрешението на Съюза за биоциди в съответствие с член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (Text with EEA relevance)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Union authorisation of biocidal products in accordance with Article 42(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 28/05/2018
№ на документ: COM(2018) 342
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове