Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Пластмаси за еднократна употреба и риболовни съоръжения придружаващ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Обзорен доклад за консултацията със заинтересованите страни придружаващ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Single Use Plastics & Fishing Gear Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Implementation Plan Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Synopsis Report Stakeholder Consultation Accompanying the document Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment ANNEX to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment
Дата на документа: 28/05/2018
№ на документ: COM(2018) 340
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове