Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост с цел финансиране на незабавни бюджетни мерки по отношение на текущите предизвикателства, свързани с миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността, и на разширяването на Програмата за подкрепа на структурните реформи
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats as well as the extension of the Structural Reform Support Programme
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 280
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове