Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Регионалния управителен комитет, създаден съгласно Договора за създаване на Транспортната общност ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Регионалния управителен комитет, създаден съгласно Договора за създаване на Транспортната общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee set up under the Treaty establishing the Transport Community ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee set up under the Treaty establishing the Transport Community
Дата на документа: 29/05/2018
№ на документ: COM(2018) 351
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове