Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. Придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2018 Accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Bulgaria, Greece, Lithuania and Poland
Дата на документа: 31/05/2018
№ на документ: COM(2018) 361
Вид документ: Допълнителен и коригиращ проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове