Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз на срещата на участниците в Споразумението за официално подкрепяните експортни кредити
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Meeting of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits
Дата на документа: 02/08/2018
№ на документ: COM(2018) 565
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове