Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, относно присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, относно присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part, concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union ANNEX to the Proposal for a Council Decision establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the stepping stone Ecomomic Partenrship Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part, concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 06/08/2018
№ на документ: COM(2018) 574
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове