Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед приемането на решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед приемането на решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing a European Union Position in view of the adoption of a decision of the EPA Committee set up by the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, regarding the accession of the Republic of Croatia to the European Union ANNEX to the Proposal for a Council Decision establishing a European Union Position in view of the adoption of a decision of the EPA Committee set up by the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, regarding the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 06/08/2018
№ на документ: COM(2018) 571
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове