Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Участие нa Европейския съюз като постоянен наблюдател към Тихоокеанската общност (SPC)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Participation of the European Union as Permanent Observer in the Pacific Community (SPC)
Дата на документа: 06/08/2018
№ на документ: COM(2018) 575
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове