Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден с Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, и в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден с Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на поканата към Обединеното кралство да се присъедини към тези конвенции ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден с Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, и в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден с Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на поканата към Обединеното кралство да се присъедини към тези конвенции
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods and in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards an invitation to the United Kingdom to accede to those Conventions ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods and in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards an invitation to the United Kingdom to accede to those Conventions
Дата на документа: 08/08/2018
№ на документ: COM(2018) 576
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове