Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно ползването на услугите на договорно нает персонал през 2016 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the use of contract staff in 2016
Дата на документа: 08/08/2018
№ на документ: COM(2018) 578
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове