Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Комитета по търговията и устойчивото развитие в рамките на ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с изготвянето на списъците на лицата, които желаят да изпълняват функциите на членове на експертна група по глава 23 и глава 24 от Споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Комитета по търговията и устойчивото развитие в рамките на ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с изготвянето на списъците на лицата, които желаят да изпълняват функциите на членове на експертна група по глава 23 и глава 24 от Споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the CETA Committee on Trade and Sustainable Development established by the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, establishing lists of individuals willing to serve as panellists under Chapter 23 and Chapter 24 of the Agreement ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the CETA Committee on Trade and Sustainable Development established by the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, establishing lists of individuals willing to serve as panellists under Chapter 23 and Chapter 24 of the Agreement
Дата на документа: 10/08/2018
№ на документ: COM(2018) 580
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове