Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен доклад относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в Европейския съюз за 2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен доклад относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в Европейския съюз за 2016 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report on the Safety of Offshore Oil and Gas Operations in the European Union for the Year 2016 ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report on the Safety of Offshore Oil and Gas Operations in the European Union for the Year 2016
Дата на документа: 17/08/2018
№ на документ: COM(2018) 595
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове