Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената конвенция ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената конвенция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards amendments to that Convention ANNEX to the proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards amendments to that Convention
Дата на документа: 22/08/2018
№ на документ: COM(2018) 601
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове