Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по митническите въпроси, свързани с транспорта, и в Комитета по вътрешен транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации във връзка с предвиденото приемане на нова Конвенция за улесняване на гранично-пропускателния режим за пътници, багаж и товари при международен железопътен транспорт
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the United Nations Economic Commission for Europe Working Party on customs questions affecting transport and in the Inland Transport Committee in connection with the envisaged adoption of a new Convention on the facilitation of border crossing procedures for passengers, luggage and load-luggage carried in international traffic by rail
Дата на документа: 31/08/2018
№ на документ: COM(2018) 605
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове