Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 29-ти годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите (2017 г.) {SWD(2018)381} {SWD(2018)382} {SWD(2018)383} {SWD(2018)384} {SWD(2018)385} {SWD(2018)386}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 29th Annual Report on the Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud - 2017 {SWD(2018)381} {SWD(2018)382} {SWD(2018)383} {SWD(2018)384} {SWD(2018)385} {SWD(2018)386}
Дата на документа: 03/09/2018
№ на документ: COM(2018) 553
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове