Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет Ситуация към 31 декември 2017 г. {SWD(2018)397}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget Situation at 31 December 2017 {SWD(2018)397}
Дата на документа: 05/09/2018
№ на документ: COM(2018) 609
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове