Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в бившата югославска република Македония ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в бившата югославска република Македония
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the former Yugoslav Republic of Macedonia ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the former Yugoslav Republic of Macedonia
Дата на документа: 05/09/2018
№ на документ: COM(2018) 610
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове