Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно оценката на проекта Europeana и перспективите пред него {SWD(2018)398}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of Europeana and the way forward {SWD(2018)398}
Дата на документа: 06/09/2018
№ на документ: COM(2018) 612
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове