Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА По-силен Европейски съюз на световната сцена: по-ефикасен процес на вземане на решения в общата външна политика и политика на сигурност
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A stronger global actor: a more efficient decision-making for EU Common Foreign and Security Policy
Дата на документа: 12/09/2018
№ на документ: COM(2018) 647
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове