Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Към по-ефективна финансова архитектура за инвестиции извън Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Towards a more efficient financial architecture for investment outside the European Union
Дата на документа: 12/09/2018
№ на документ: COM(2018) 644
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове