Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно постигнатия напредък в подготовката за засилена роля на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз съгласно Директива (EС) 2016/797 относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Доклад на Комисията относно постигнатия напредък в подготовката за засилена роля на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз съгласно Директива (EС) 2016/797 относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the progress made in preparing for the European Union Agency for Railways enhanced role under Directive (EU) 2016/797 on the interoperability of the rail system within the European Union ANNEX to the Report from the Commission on the progress made in preparing for the European Union Agency for Railways enhanced role under Directive (EU) 2016/797 on the interoperability of the rail system within the European Union
Дата на документа: 13/09/2018
№ на документ: COM(2018) 623
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове