Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по опазване на морската среда и Комитета по морска безопасност на Международната морска организация във връзка с приемането на измененията на правило 14.1 от приложение VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби и Международния кодекс за подобрената програма за инспекции по време на преглед на кораби за насипни товари и нефтени танкери от 2011 година
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization’s Marine Environment Protection Committee and Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to regulation 14.1 of Annex VI to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships and to the International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011
Дата на документа: 13/09/2018
№ на документ: COM(2018) 624
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове