Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019—2020 година ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за регламент на Съвета за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019-2020 година
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2019-2020 ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2019-2020
Дата на документа: 14/09/2018
№ на документ: COM(2018) 625
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове