Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Organisation for Vine and Wine (OIV) ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Organisation for Vine and Wine (OIV)
Дата на документа: 14/09/2018
№ на документ: COM(2018) 626
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове