Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за разрешаване на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на някои условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2018 година в Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Франция, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство по отношение на Англия и Шотландия
Заглавие на английски: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION authorising derogations from Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council and from Commission Delegated Regulation (EU) No 639/2014 as regards the implementation of certain conditions relating to the greening payment for claim year 2018 in Belgium, Denmark, Germany, Ireland, France, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Sweden and the United Kingdom in respect of England and Scotland
Дата на документа: 18/09/2018
№ на документ: C(2018) 6085
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове