Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. {SWD(2018)429}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual report to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2017 {SWD(2018)429}
Дата на документа: 21/09/2018
№ на документ: COM(2018) 661
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове