Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ Европа, която закриля: инициатива за разширяване на компетентността на Европейската прокуратура с цел включване в нея на борбата срещу трансграничните терористични престъпления Принос на Европейската комисия към срещата на лидерите в Залцбург на 19—20 септември 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ Европа, която закриля: инициатива за разширяване на компетентността на Европейската прокуратура с цел включване в нея на борбата срещу трансграничните терористични престъпления
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COUNCIL A Europe that protects: an initiative to extend the competences of the European Public Prosecutor's Office to cross-border terrorist crimes A contribution from the European Commission to the Leader's meeting in Salzburg on 19-20 September 2018. ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COUNCIL A Europe that protects: an initiative to extend the competences of the European Public Prosecutor's Office to cross-border terrorist crimes
Дата на документа: 12/09/2018
№ на документ: COM(2018) 641
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове