Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета {SWD(2018)430}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EU) No 978/2012 applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008 {SWD(2018)430}
Дата на документа: 04/10/2018
№ на документ: COM(2018) 665
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове