Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco, the Implementation Protocol thereto and an exchange of letters accompanying the said Agreement ANNEX to the proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco, the Implementation Protocol thereto and an exchange of letters accompanying the Agreement
Дата на документа: 08/10/2018
№ на документ: COM(2018) 677
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове