Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко и протокола за прилагане към него
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco and the Implementation Protocol thereto
Дата на документа: 08/10/2018
№ на документ: COM(2018) 679
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове