Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2019 г. и 2020 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов за 2019 г. и 2020 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2019 and 2020 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks ANNEX to the Proposal for a Council Regulation fixing for 2019 and 2020 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks
Дата на документа: 09/10/2018
№ на документ: COM(2018) 676
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове