Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични потоци на бюджета на ЕС (2019—2023 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2019-2023)
Дата на документа: 10/10/2018
№ на документ: COM(2018) 687
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове