Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Шестнадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Шестнадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност Списък със законодателни инициативи
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Sixteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union
Дата на документа: 10/10/2018
№ на документ: COM(2018) 690
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове